لوسیون Clip-In Virgin Hair Extensions | سای مو آتلانتا - Soie Virgin Hair Extensions
$ 10 Offf هر قسمت مو با کد "IAMBEAUTY" در پرداخت!
$ 10 Offf هر قسمت مو با کد "IAMBEAUTY" در پرداخت!

Clip-in Virgin Hair Extensions

همه ما از افزودنی های مو با کیفیت برتر می توانیم کلیپ ها را برای نصب آسان اضافه کنیم. ضمائم کلیپ ها به اندازه 100٪ موهای باکره ی انسانی ضمانت می شود. برای کیفیت حداکثر هر بسته نرم افزاری دارای کلیپ هایی است که به صورت دستی بافت می شوند. تمام پسوندها هنوز با کیفیت 10-A با 3.5oz از موهای دوگانه برای کاهش اندک و بدون ریزش استفاده می شوند.

تماس با ما برای اطلاعات و یا 404-669-6832 تماس بگیرید

محصولات 5